Website Banner
     
 
 
     
 
หมวดสินค้า
 
  ลวดเชื่อมไฟฟ้า AWS.E6013 
รุ่น
ขนาด
บรรจุ
สเปกสินค้า 
        
ลวดเชื่อม โกเบ RB-26
 
       1.6 มม.      
       2.0 มม.
       2.6 มม.      
       3.2 มม.
       4.0 มม.
       5.0 มม.
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
           
 
ลวดเชื่อม โกเบ-30
       2.6 มม.   
       3.2 มม. 
       4.0 มม.
       5.0 มม.
     2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
     
ลวดเชื่อม ยาวาต้า FT-51
       2.0 มม.
    2.6 มม.   
       3.2 มม. 
       4.0 มม.
       5.0 มม.
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
      
 
ลวดเชื่อม Gemini RB-36
2.6 มม.
3.2 มม.
4.0 มม.
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม FUJII CX-3
       2.6 มม.   
       3.2 มม. 
       4.0 มม.
       5.0 มม.
     2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม API-31
       2.6 มม.   
       3.2 มม. 
       4.0 มม.
       5.0 มม.
     2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม SUMIROD 13A
       2.6 มม.   
       3.2 มม. 
       4.0 มม.
       5.0 มม.
     2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
     5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
       
    ลวดเชื่อมไฟฟ้า (แรงดึงสูง) AWS.E7016  
 รุ่น
ขนาด 
 บรรจุ
สเปกสินค้า 

ลวดเชื่อม โกเบ LB-52
   2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
  
 
ลวดเชื่อม โกเบ LH-2000
   2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
 
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 

ลวดเชื่อม ยาวาต้า L-55 
   2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
 2.5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
 
 
ลวดเชื่อม SUMIROD LF-52
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
       
   ลวดเชื่อมไฟฟ้า (แรงดึงสูง-เชื่อมยัดไส้) AWS.E7016  
(เชื่อมท่อหนาๆ)
 รุ่น
 ขนาด
 บรรจุ
 สเปกสินค้า
 
ลวดเชื่อม โกเบ LB-52U
  2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
  
       
    ลวดเชื่อมไฟฟ้า (แรงดึงสูง) AWS.E7018  
(เชื่อมเรือ สะพาน อาคาร ภาชนะความดัน ...ผสมผงเหล็กทำให้เติมแนวเชื่อมเร็วขึ้น)
 รุ่น
 ขนาด
 บรรจุ
 สเปกสินค้า
 
ลวดเชื่อม โกเบ LB-52-18
  2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
 5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
  
 
 
 
 
     ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า AWS.E308L-16  
(เชื่อมแสตนเลสเกรด 304, 304L, 308, 308L)
 รุ่น
 ขนาด
 บรรจุ
 สเปกสินค้า
 
ลวดเชื่อม NCF 308
   2.0 มม.   
2.6 มม.
3.2 มม.
1 กก./ห่อ, 10 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม NCF 308L
   2.0 มม.   
2.6 มม.
3.2 มม.
1 กก./ห่อ, 10 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
       
   ลวดเชื่อมเหล็กหล่อไฟฟ้า AWS.E NiFe-Cl, AWS.E Ni-Cl  
 รุ่น
 ขนาด
 บรรจุ
 สเปกสินค้า
 
ลวดเชื่อม Gemini Ni 55
  2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม Gemini Ni 98
  2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
       
   ลวดเชื่อมอลูมิเนียมไฟฟ้า DIN 1732: EL ALSI 12 - DC  
 รุ่น
 ขนาด
 บรรจุ
 สเปกสินค้า
 
ลวดเชื่อมอลูมิเนียมไฟฟ้า
HILCO Alsi 12
   2.5 มม.   
3.2 มม.
 2 กก./กระป๋อง
2 กก./กระป๋อง
 
ลวดเชื่อมพิเศษ
     
 
     ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า โกเบ AWS.E308/L-17  
(เชื่อมแสตนเลสเกรด 304, 304L, 308, 308L)
รุ่น
ขนาด
บรรจุ
สเปกสินค้า 
        
ลวดเชื่อม โกเบ 308
 
2.6 มม.
3.2 มม.
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
      
 
ลวดเชื่อม โกเบ 308L
2.6 มม.
3.2 มม. 
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
       
  ลวดเชื่อมสแตนเลสไฟฟ้า โกเบ AWS.E308/L-16  
(เชื่อมแสตนเลสเกรด 304, 304L, 308, 308L)
 
ลวดเชื่อม โกเบ NC-38
2.6 มม.
 3.2 มม.
 
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 

ลวดเชื่อม โกเบ NC-38L
2.6 มม.
3.2 มม.
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
2 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
       
   ลวดเชื่อมพิเศษ GEMINI  
 
ลวดเชื่อม Gemini 309L
เชื่อมเหล็กต่างชนิด (เหล็ก-แสตนเลส)
 2.6 มม.
 3.2 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม Gemini 307HR
เชื่อมเหล็กต่างชนิด (เหล็ก-แสตนเลส)
เชื่อมแม่พิมพ์ ทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทก
2.6 มม.
 3.2 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม Gemini 316L
ทนการกัดกร่อนได้ดี
2.6 มม.
 3.2 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
ลวดเชื่อม Gemini 680
เชื่อมเหล็กต่างชนิด (เหล็ก-แสตนเลส)
ดีกว่า 309 , เชื่อมเพลา เชื่อมเฟือง แม่พิมพ์
 2.6 มม.
 3.2 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 
Gemini 8018-G
 2.6 มม.   
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
 
 
 Gemini 9018-G
 2.6 มม. 
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง 
 
 
 Gemini Chamfertrode
(ลวดเชื่อมเซาะร่อง)
2.6 มม.
3.2 มม.
4.0 มม.
5.0 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
 ลวดเชื่อมพิเศษ YAWATA
ลวดเชื่อม Yawata 308L-16
2.6 มม.
3.2 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
ลวดเชื่อม Yawata 310
เชื่อมเหล็กต่างชนิด (เหล็ก-แสตนเลส)
เชื่อมแม่พิมพ์ ทนความร้อนสูง ทนแรงกระแทก
2.6 มม.
3.2 มม.
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
1 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
ลวดเชื่อมพอกผิวแข็ง
(เชื่อมชิ้นส่วนเครื่องจักรกลหนักที่สึกหรอ ทนแรงกระแทก ทนแรงเสียดสี ทนต่อการครูด)
รุ่น
ขนาด
บรรจุ
 สเปกสินค้า
ลวดเชื่อม Gemini H 350R
(เชื่อมเหล็กที่ต้องการความแข็งพอประมาณ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่สึกหรอ กลึงแต่งได้)
3.2 มม.
4.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 

ลวดเชื่อม Yawata H 350C
(เชื่อมเหล็กที่ต้องการความแข็งพอประมาณ
ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่สึกหรอ กลึงแต่งได้)
3.2 มม.
4.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 

ลวดเชื่อม Gemini H 600R
(เชื่อมเหล็กที่ทนเสียดสีดีเยี่ยม ทนกระแทก
ปานกลาง กลึงแต่งไม่ได้ เช่น ชิ้นส่วนแทรก
เตอร์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานโยธา อื่นๆ)
3.2 มม.
4.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
ลวดเชื่อม Yawata V1000
(เชื่อมเหล็กที่ทนเสียดสีดีเยี่ยม ทนกระแทกดี 
กลึงแต่งไม่ได้ เช่น ชิ้นส่วนแทรกเตอร์
ชิ้นส่วนเครื่องจักรงานโยธา ใบมีดตัดเหล็ก อื่นๆ)
3.2 มม.
4.0 มม.
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
5 กก./ห่อ, 20 กก./ลัง
 
Current Pageid = 4